Skal du ha ny nettside eller Redesign?

October 16, 2021

16
Oct

Når skal man tenke på om nettsiden bør oppdaterest? Skal man "fikse" på løsningen som finnes eller begynne på ny?

Hva betyr redesign for deg? Er det en total omgjøring av nettsidene med ny struktur og ny funksjonalitet? Eller bare et nytt utseende med ny logo og nye farger?

Når er nettsiden klar for en oppdatering? Spørsmålet og svaret er vel nesten like åpent, men av de vanligste årsakene til at man vil gjøre noe er:

Designet på nettsiden er utdatert

Websidene når ikke målgruppen din

Mangelende funksjonalitet

Sidene er ikke mobilvennlige

Designet på nettsiden er utdatert

Dersom firmaet har fått ny profil eller har skiftet navn er det naturlig å tenke på redesign eller ny nettside. Blandt annet fordi den nye visuelle identiten bryter klart med design og stil på den gamle nettsiden. Det kan og være at designet bærer preg av "tidens tann" - og har elementer eller layout som ikke lenger er regnet som like god design og brukervennlighet.

Websiden når ikke målgruppen

Det er viktig å ha noen data og statestikk å basere beslutningene rundt. Vi anbefaler alle kundene våre om å sette opp en google analytics konto  (som de selv administerer og eier). For at de enkelt kan samle inn nødvendig data om trafikken og brukerne av nettsidene. Har man dataen fra før kan man gjøre enkle analyser for å se om man treffer ønsket målgruppe.
En redesign eller ny nettside vil hjelpe med å tilpasse innholdsplassering og utforming slik at design henger sammen med de ønsker målgruppen har av websiden.

Relaterte innlegg

Ingen funnet